Pravidla poháru Triatlet Humpolecka

1. Společná ustanovení

 • tento soutěžní řád byl společně schválen pořadateli jednotlivých závodů
 • soutěžní řád je závazný pro všechny pořadatele závodů a pro účastníky těchto závodů

2. Zařazené závody

3. Hodnocené kategorie

 • pro celkové hodnocení poháru:
  • muži / společná věková kategorie
  • ženy / společná věková kategorie
 • pro jednotlivé závody:
  • každý z pořadatelů si vyhrazuje právo vypsat soutěžní kategorie dle svého uvážení (věk, pohlaví, výkonnost, délka tratě,…)

4. Zařazení do poháru

 • do konečného pořadí se započítávají nejlépe hodnocené výsledky ze čtyř závodů. V případě účasti ve všech pěti závodech se jeden nejhorší výsledek škrtá. Pohár získává účastník s největším celkovým počtem bodů v dané kategorii (muži, ženy).

5. Bodování

 • bodový zisk v jednotlivém závodě je určen zpožděním v procentech za vítězem, bez ohledu na počet a umístění účastníků závodu, přičemž vítěz získává 1000 bodů, závodník s časem dvojnásobným a více než má vítěz 1 bod. Ostatní tolik bodů, o kolik procent dosáhli horší čas než vítěz. Bodový výsledek je zaokrouhlen na jednotky. Bodování v jednotlivých závodech je upřesněno níže.
 • v závodě D10 se bodují všichni, ktěří dokončí hlavní trať (trasa 10 km) dle absolutního času a ztráty na vítěze
 • v závodě MTB Brunka se bodují všichni, ktěří dokončí hlavní trať dle absolutního času a ztráty na vítěze
 • v závodě Běh Kolem Orlíku se bodují všichni, ktěří dokončí hlavní trať
 • v závodě IRONieMAN se bodují závodníci, kteří dokončí hlavní trať závodu
 • v závodě Vystrkovská 250 se boduje nejlépe ujeté kolo jednotlivce a to na hlavní trati, výsledky z krátké trati se do celkového hodnocení poháru nezapočítávají
 • do celkového pořadí jednotlivců se započítávají získané body ze čtyř nejlépe hodnocených závodů
 • vítězem poháru se stává účastník s nejvíce body. V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí následující kritéria:
  • celkový bodový zisk (bez škrtání čtvrtého závodu)
  • nejvyšší bodový zisk získaný v jednotlivém závodě, případně druhý atd…

6. Ceny a vyhlášení

 • v jednotlivých závodech jsou vyhlášeni a oceněni závodníci věcnými cenami od partnerů závodu
 • vyhlášení celkového umístění v poháru proběhne po poslední akci sezóny

7. Závěrečná ustanovení

Každý se závodů účastní na vlastní odpovědnost s vědomím svého zdravotního stavu, organizátoři nejsou odpovědni za jakékoliv škody a újmy na zdraví či majetku závodníků. Akce nejsou ke krytí těchto škod jakkoliv pojištěny. Pro cyklistické části závodů je nutnou výbavou závodníka cyklistická přilba, bez ní nebude start umožněn a závodník bude automaticky diskvalifikován. V případě nedokončení závodu je povinností závodníka tuto skutečnost ohlásit organizátorovi závodu, případně časoměřiči. Závody probíhají za plného provozu a je třeba dodržovat pravidla silničního provozu. Požadavky k jednotlivým závodům se mohou lišit, proto pečlivě čtěte propozice. Průběžné pořadí poháru bude aktualizováno na těchto stránkách www.triatlet-tour.cz.

Vždy jednej fair play!